Cennik

Wynagrodzenie ustalane jest podczas indywidulanej rozmowy z Klientem. Stosujemy różne warianty rozliczeń. Staramy się je dostosować do stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy i preferencji Klienta. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Istnieje możliwość wynagrodzenia ryczałtowego tj. przyjęcie z góry określonej kwoty, wynagrodzenia ryczałtowego z limitem godzinowym lub rozliczania się w oparciu o stawkę godzinową. Koszt porady prawnej to kwota 150 zł. W sprawach skomplikowanych, wymagających dłuższych konsultacji lub analizy dokumentów koszt ustalany jest indywidualnie.

Wynagrodzenie za reprezentację przed sądem jest ustalane indywidualnie po analizie konkretnego przypadku. W sprawach o zapłatę wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie:

  • do 500 zł – 90 zł,
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł,
  • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł,
  • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 800 zł,
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł,
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł,
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł,
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł,
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł

Prowadzenie sprawy o rozwód od 1500 zł

Prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku od 500 zł