skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 24 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 305/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2010 r. jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 288/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 r. sygn. akt: I C 925/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwoty 112  598,12 PLN oraz 62 819,93 CHF wraz z…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 2155/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów…

wyrok przeciwko Bankowi Millennium

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 14 lutego 2022 roku sygn. akt: I ACa 351/21 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A.  co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Częstochowie, który ustalił, że umowa kredytowa MILLEKREDYT DOM  jest nieważna w całości…

wyrok przeciwko Bankowi Millennium

Sąd Rejonowy w Brzesku wyrokiem z dnia 14 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 510/20 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. ustalił, że dwie umowy kredytowe MILLEKREDYT DOM  są nieważne w całości i zasądził od pozwanego banku  na rzecz powodów kwotę 29840,54 zł  z…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 09 lutego 2022 r. sygn. akt: I ACa 68/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. akt: I ACa 45/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt: I C 587/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (umowa Własny Kąt Hipoteczny) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwoty 100 381,66 PLN oraz…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 10 grudnia 2021 roku sygn. akt: I C 809/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od strony pozwanej mBank…

Call Now Button+48 693 408 621