skip to Main Content

Klienci indywidualni

Sprawy spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • podział spadku, zachowek;
 • obalenie testamentu.

Sprawy dotyczące nieruchomości:

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • postępowania wieczysto księgowe, w tym uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy;
 • badanie ksiąg wieczystych;
 • sprawy o zasiedzenie;
 • znoszenie współwłasności;
 • wydanie nieruchomości, rozliczenie nakładów,;
 • najem oraz dzierżawa nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa i ubezpieczeń społecznych:

 • odszkodowania;
 • przywrócenie do pracy;
 • zakaz konkurencji;
 • kontrakty menadżerskie;
 • odwołania od decyzji ZUS.

Sprawy rozwodowe:

 • sporządzanie pozwów o rozwód;
 • reprezentacja przed sądem;
 • negocjacje we wszelkich sprawach związanych z konsekwencjami prawnymi rozwodu;
 • sprawy majątkowe, alimentacyjne, wykonywanie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy dotyczące podziału majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie.

Sprawy odszkodowawcze:

 • odszkodowania komunikacyjne;
 • odszkodowania za błędy lekarskie, zakażenia szpitalne;
 • odszkodowania za wypadki przy pracy i inne.
Call Now Button+48 693 408 621