skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączy wyrokiem z dnia 08 stycznia 2021 roku sygn. akt: I C 201/20 przeciwko mBank S.A ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 roku sygn. akt: I C 409/20 w sprawie przeciwko Bank Getin Noble Bank ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 55.013,40 zł…

Call Now Button+48 693 408 621