skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 20 czerwca 2022 r. sygn. akt: I C 1614/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 59 194,85 zł i 35 827,59 CHF wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 31 maja 2022 roku sygn. akt: I C 621/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 maja 2022 roku sygn. akt: I C 2641/20 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2005 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 roku sygn. akt: I C 187/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 321 504,87 zł wraz z…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 06 maja 2022 roku sygn. akt: I C 1099/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 11 maja 2022 roku sygn. akt: I C 2461/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 108 189,15 zł wraz z…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 11 maja 2022 roku sygn. akt: I C 442/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Tarnowie  wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2022 r. sygn. akt: I C 763/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 298 547, 36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 roku sygn. akt: I C 984/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 28 marca 2022 r. sygn. akt: I C 1692/19 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powódki kwotę 291 629,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot…

Call Now Button+48 693 408 621