wyrok przeciwko mBank sygn. I C 4200/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 01 lipca 2024 roku sygn. akt: I C 4200/23 w sprawie przeciwko mBank S.A.  w związku z nieważną umową kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "mPLAN” waloryzowaną kursem CHF zasądził od banku na rzecz…