wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej  wyrokiem z dnia 04 grudnia 2023 r. sygn. akt: I C455/23w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTCZNY) i zasądził na rzecz powódki kwotę 236 191,87 PLN i 2816,78CHF…

oddalono powództwo banku o waloryzację

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 16 października 2023 r. sygn. akt: I C 2426/23 w sprawie z powództwa banku Santander Consumer Bank S.A. przeciwko kredytobiorcom frankowym o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ewentualnie waloryzację  oddalił powództwo i zasądził…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 grudnia 2023 roku sygn. akt: I C 601/23 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok częściowy i ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości.  Sąd…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 grudnia 2023 roku sygn. akt: I C 2636/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko ING

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 22 listopada 2023 r. sygn. akt: I ACa 392/22 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. w zasadzie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie  sygn. akt: I C 266/21, który…

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 21 listopada 2023 r. sygn. akt: I C 1972/23 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 137 291,57 zł i 67 157,32…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 listopada 2023 r. sygn. akt: I C 370/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. w związku z nieważną umową kredytu frankowego (spłacony kredyt WŁASNY KĄT) zasądził na rzecz powodów kwotę 63 371,75…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 r. sygn. akt: I ACa 862/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 16 lipca 2020 r. sygn. akt: 923/18, unieważnił umowę kredytu…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 listopada 2023 roku sygn. akt: I C 1286/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa frankowego kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "MULTIPLAN” jest nieważna w całości i zasądził od banku na…