skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Częstochowie  wyrokiem z dnia 20 marca 2023 r. sygn. akt: I C 699/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 243 019,07 zł wraz z odsetkami ustawowymi za…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 marca 2023 r. sygn. akt: I C 2045/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 207 229,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 marca 2023 r. sygn. akt: I C 235/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwotę 87 042,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko ING Bank Śląski

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 07 marca 2023 r. sygn. akt: II C 418/22 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 196 021,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 32/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r. sygn. akt: I C 130/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 238 650,64 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 774/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko DNB Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 01 lutego 2023 r. sygn. akt: I ACa 380/22  co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06 grudnia 2021 r. sygn. akt: XXVIII C 4468/21 w sprawie przeciwko DNB Bank S.A.,…

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 r. sygn. akt: I C 2249/21 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank  S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 151 719, 13  PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za…

Call Now Button+48 693 408 621