skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 29 października 2021 r. sygn. akt: II C 1011/20 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa Eurobank) i zasądził na rzecz powodów kwotę 45 936,33  PLN oraz 20 267,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621