skip to Main Content

wyrok przeciwko Deutsche Bank sygn. I C 618/23

Sąd Okręgowy w Przemyślu  wyrokiem z dnia 05 lipca 2024 r. sygn. akt: I C 619/23 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego i zasądził na rzecz powodów kwotę 659 898, 80 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz  zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621