skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium sygn. I C 3546/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku sygn. akt: I C 3546/23  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego we frankach jest nieważna w całości i zasądził na rzecz powodów  kwotę 357 251,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 15 517 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621