skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 października 2021 r. sygn. akt: I C 2021/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. zasądził na rzecz powodów kwotę 70 000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1000 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621