skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank w upadłości I C 120/23

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  wyrokiem z dnia 20 marca 2024 roku sygn. akt: I C 120/23 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości wydał wyrok częściowy i ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości.  Sąd nie przychylił się do wniosku pozwanego banku o zawieszenie postępowania. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621