skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 listopada 2022 roku sygn. akt: I C 1515/21  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 67 138,84 CHF oraz 93 598,80 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 11 834 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621