skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 roku sygn. akt: I C 32/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 87 971,32  zł  z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621