skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen sygn. I C 824/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 marca 2024 r. sygn. akt: I C 824/23  w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim  i zasądził na rzecz powódki  kwotę 59 996,37 zł oraz 58 243,74 CHF  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 16 217 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621