skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 637/23 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powódki kwotę 190 192,17 zł i na rzecz powoda kwotę 109 886,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 11 834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621