skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 20 stycznia 2023 roku sygn. akt: I C 555/22  w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A.  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 39 371,51 PLN oraz 21 289,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu w kwocie 11 817 zł.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621