skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 3010/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powodów kwotę 108 262,62 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 6434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621