skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I C 1938/22

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 1938/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił na posiedzeniu nieważność umowy kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 175 010,48 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 6434 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621