skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 roku sygn. akt: I C 409/20 w sprawie przeciwko Bank Getin Noble Bank ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 55.013,40 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 30 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 60.689,32 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 58.902,94 CHF od dnia 30 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty, a od kwoty 1.786,38 CHF od dnia 4 września 2020 roku do dnia zapłaty i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego  orzeczenia do dnia zapłaty. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621