skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 311/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 67 209,86 PLN i 42 508,58 CHF oraz zasądził na rzecz powodów kwoty 12 616,07 PLN i 20 060,78 CHF z drugiej nieważnej, spłaconej umowy kredytu EKSTRALOKUM wraz z kosztami procesu w kwocie łącznej 14 650,98 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania kwoty kredytu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621