skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 09 grudnia 2022 r. sygn. akt: I ACa 1521/21 w sprawie przeciwko PKO BP  S.A.  utrzymał w mocy wyrok SO w Krakowie  ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwotę 154 391,25 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania i  zasadził zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621