skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 25 lutego 2022 roku sygn. akt: I C 289/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 130 508,55 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6884 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621