skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krośnie wyrokiem z dnia 11 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 713/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 144 960,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6400 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621