skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander Consumer Bank

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 04 lipca 2023 r. sygn. akt: I ACa 624/23 w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 26 października 2022 r. I C 1697/21, który ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów 255 013,96 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621