skip to Main Content

Kredyty frankowe – Bielsko-Biała

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym nam pracę w obszarze kredytów denominowanych w walucie franka szwajcarskiego i innych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie kredytów frankowych osobom z Bielska-Białej i okolic, którzy napotykają na trudności i zagrożenia związane z tym szczególnym rodzajem finansowania. Kredyty udzielane w walucie obcej, ze szczególnym uwzględnieniem kredytów we frankach szwajcarskich, stanowią często źródło skomplikowanych kwestii prawnych i finansowych. Nasz zespół doświadczonych prawników jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie naszym klientom w rozwiązywaniu tych problemów – zarówno poprzez odfrankowienie, jak i unieważnienie kredytu frankowego. W każdej umowie szukamy klauzul uznawanych za tzw. abuzywne, czyli niewiążące kredytobiorców.

Czym jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowanie kredytu to proces mający na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z kredytem denominowanym we frankach szwajcarskich. To działanie podejmowane w sytuacji, gdy kredytobiorca chce uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z niestabilnym kursem wymiany walut, który może prowadzić do znaczącego wzrostu rat kredytowych. Działanie to polega przede wszystkim na usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnej, która najczęściej jest sprzeczna z przepisami prawa, naturą umowy kredytu, jak i zasadami współżycia społecznego mówiącymi o tym, że kredytobiorca ma prawo sam określić wysokość zarówno kredytu, jak i poszczególnych rat. W przypadku zastosowania mechanizmu indeksacji to bank ustala kurs waluty.

Call Now Button+48 693 408 621