skip to Main Content

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 15 marca 2023 r. sygn. akt: I C 235/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwotę 87 042,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417 zł. Wyrok zapadł dwa miesiące po wniesieniu pozwu!! Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621