skip to Main Content

wyrok przeciwko Credit Agricole

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I ACa 69/22 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 15 października 2021 r. I C 1770/20, który ustalił nieważność umowy kredytu. Sąd Apelacyjny uwzględnił zarzut zatrzymania i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 8100 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621