skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I ACa 1321/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 04 sierpnia 2021 r. I C 567/20, który ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powoda kwotę 79 004,20 PLN i 12 138,81 CHF oraz zasądził zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w kwocie 4050 zł. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621