skip to Main Content

prawomocne zabezpieczenie powództwa PKO BP S.A.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 08 października 2020 roku sygn. akt: I Cz 295/20 oddalił zażalenie PKO Bank Polski S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 roku gdzie Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez udzielenie powodom uprawnienia do powstrzymania się od płatności rat kredytu, w wysokościach i terminach określonych umową kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny do dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

 

Call Now Button+48 693 408 621