skip to Main Content

wyrok przeciwko ING Bank Śląski sygn: I C 1571/22

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 21  czerwca 2024 roku sygn. akt: I C 1571/22  w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 18 345,66 CHF i 42 336,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621