skip to Main Content

bank Credit Agricole nie wniósł apelacji w sprawie I C 416/22

Bank Credit Agricole nie złożył apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 16 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 416/22, tym samym wyrok się uprawomocnił. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621