skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 roku sygn. akt: I C 600/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 26 402,54 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 9134 zł.  Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621