skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Apelacyjny w Krakowie wysokiem z dnia 02 lutego 2024 r. sygn. akt: I ACa 692/22  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku i utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt: I C 223/21, który ustalił nieważność umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 170 713,36 zł i 33 975 CHF  oraz zasądziła na rzecz powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów postępowania. Sąd Apelacyjny uwzględnił jedynie zarzut zatrzymania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621