skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP sygn. I C 3485/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 3485/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powoda kwotę 158 181,33 PLN i 17 092,96 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania w kwocie 11 817 zł.  Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621