skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank sygn. I C 2288/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 2288/23  w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy  kredytu hipotecznego we franku szwajcarskim  i zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 18 229,55 zł i na rzecz powódki 192 747,25 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 18  834 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621