skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander sygn. I C 4149/22

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2024 r. sygn. akt: I C 4149/22 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność aneksu do umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 23 539,03 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621