skip to Main Content

wyrok przeciwko Millenium Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2021 roku sygn. akt: I C 210/20 w sprawie przeciwko Bank Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytowa MILLEKREDYT DOM  jest nieważna w całości i zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwotę 34.871,59 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621