wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 września 2023 r. sygn. akt: I C 3143/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowę kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 145 320,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 637/23 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powódki kwotę 190…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 3010/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powodów kwotę 108…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 września 2023 roku sygn. akt: XXVIII C 8859/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowanE kursem CHF są nieważne w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko Raiffeisen

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 września 2023 r. sygn. akt: I C 3306/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 302 798,09 zł wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 05 września 2023 r. sygn. akt: I C 867/21 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 193 730,25 zł oraz na rzecz…

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 08 września 2023 r. sygn. akt: I C 452/22 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powoda 48 670,82 zł i na rzecz powódki 135 314, 69…

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 września 2023 r. sygn. akt: I C 2174/22 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powódki kwotę 313 254,10 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2023 r. sygn. akt: I C 2913/23 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 102 103,85 zł i 68,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi…