wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 13 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 1191/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powódki kwotę 134 078,39 zł  wraz z…

mBank cofa pozew o waloryzację

mBank cofnął wraz ze zrzeczeniem się roszczenia pozew o waloryzację i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu wniesiony przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. akt: I C 4119/22 przeciwko Klientom Kancelarii, którzy uzyskali wcześniej prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu…

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 06 lutego 2024 r. sygn. akt: XXVIII C 11225/21  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa Fortis) i zasądził na rzecz powodów kwotę 131 683,59 PLN i…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 lutego 2024 r. sygn. akt: I C 2222/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu frankowego (NORDEA HABITAT) i zasądził na rzecz powodów kwotę 234 055,28 PLN oraz 11…

wyrok przeciwko Santander

Sąd Apelacyjny w Krakowie wysokiem z dnia 02 lutego 2024 r. sygn. akt: I ACa 692/22  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku i utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 marca…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 30 stycznia 2024 roku sygn. akt: I C 600/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 26 grudnia 2024 roku sygn. akt: I C 1419/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego we frankach jest nieważna w całości i zasądził na rzecz powodów kwotę 232…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2024 roku sygn. akt: I C 568/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 stycznia 2024 r. sygn. akt: I ACa 365/22 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  oddalił apelację banku  od wyroku  Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 27 stycznia 2022 r. sygn. akt: I…