wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 lipca 2023 roku sygn. akt: I C 3181/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 1579/20 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 283 188,71…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 14 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 450/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powoda…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 12 lipca 2023 roku sygn. akt: I C 3181/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krośnie wyrokiem z dnia 11 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 713/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 144 960,82 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 lipca 2023 r. sygn. akt: I C 311/23 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 67 209,86 PLN i 42 508,58 CHF oraz…

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 29 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 98/22  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz na rzecz powódki kwoty 15 587,11…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2023 r. sygn. akt: I ACa 1350/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 17 sierpnia 2021 r. I C 588/20, który…

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 580/23 w sprawie przeciwko Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 39 706,82 PLN oraz 31 417,89 CHF wraz z…