skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 09 lutego 2022 r. sygn. akt: I ACa 68/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 28 stycznia 2022 r. sygn. akt: I ACa 45/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. co do zasady utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 r. sygn. akt: I C 587/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (umowa Własny Kąt Hipoteczny) ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwoty 100 381,66 PLN oraz…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 10 grudnia 2021 roku sygn. akt: I C 809/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od strony pozwanej mBank…

wyrok przeciwko ING Bank Śląski S.A.

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 07 grudnia 2021 r. sygn. akt: I C 266/21 w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. ustalił nieważność umowy kredyt i zasądził na rzecz powoda kwotę 109 667,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko DNB Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 06 grudnia 2021 r. sygn. akt: XXVIII C 4468/21 w sprawie przeciwko DNB Bank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 70 090,30  PLN oraz 215 797,44 CHF wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 18 listopada 2021 roku sygn. akt: I C 2115/19 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych MULTIPLAN. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 29 października 2021 r. sygn. akt: II C 1011/20 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa Eurobank) i zasądził na rzecz powodów kwotę 45 936,33  PLN oraz 20 267,92 CHF wraz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 28 października 2021 r. sygn. akt: I C 2021/20 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. zasądził na rzecz powodów kwotę 70 000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1000 zł.…

Call Now Button+48 693 408 621