skip to Main Content

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I ACa 99/21  w sprawie przeciwko mBank S.A.  oddalił co do zasady apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Przemyślu z 10 grudnia 2021 r. I C…

wyrok przeciwko Santander Bank Polska

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 839/21 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódek kwotę 57 475,10 PLN  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 19 października 2022 r. sygn. akt: I C 1354/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powódki kwoty 137 288,14 PLN oraz 13 306,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej wyrokiem z dnia 28 września 2022 roku sygn. akt: I C 2243/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 28 września 2022 r. sygn. akt: I C 1353/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powodów kwoty 155 533, 81 PLN oraz 30 031, 90 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów…

wyrok przeciwko BPH

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 07 września 2022 roku sygn. akt: XXVIII C 3051/21 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF (GE Money Bank S.A.) jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 07 września 2022 r. sygn. akt: I ACa 1500/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. utrzymał w mocy wyrok SO w Bielsku Białej ustalający nieważność umowy i zasądzający na rzecz powodów kwoty…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I C 926/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko Santander Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2022 r. sygn. akt: I C 331/22  w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt EKSTRALOKUM i zasądził na rzecz powoda kwotę 18 488,85 zł PLN i 12…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2022 roku sygn. akt: I Ca 294/22 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. oddalił apelację banku i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Brzesku (sygn. akt: I C 510/20), który ustalił,…

Call Now Button+48 693 408 621