skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 18 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1546/20 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego  jest nieważna w całości i zasądził  kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 14 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 1331/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powoda kwotę…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 13 lipca 2022 r. sygn. akt: I C 1229/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A.  zasądził na rzecz powódki kwotę 120 014,52 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 6417…

wyrok przeciwko bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 07 lipca 2022 roku sygn. akt: I C 2100/20  w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2006 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 czerwca 2022 r. sygn. akt: I C 1333/20 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 140 330,14 zł i 43 465,58 CHF wraz z…

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 20 czerwca 2022 r. sygn. akt: I C 1614/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 59 194,85 zł i 35 827,59 CHF wraz z odsetkami…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 31 maja 2022 roku sygn. akt: I C 621/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 maja 2022 roku sygn. akt: I C 2641/20 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2005 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na…

wyrok przeciwko Millenium

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 24 maja 2022 roku sygn. akt: I C 187/20 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 321 504,87 zł wraz z…

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 06 maja 2022 roku sygn. akt: I C 1099/20 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych  jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwotę…

Call Now Button+48 693 408 621