skip to Main Content

wyrok przeciwko BPH sygn: I C 4435/23

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 11 czerwca 2024 roku sygn. akt: I C 4435/23  w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF  (GE Money Banku) jest nieważna w całości i zasądził od…

wyrok przeciwko mBank sygn: I C 3152/23

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 24 maja 2024 roku sygn. akt: I C 3152/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "MULTIPLAN” waloryzowaną kursem CHF i zasądził od banku na rzecz powodów…

wyrok przeciwko mBank sygn. I C 3037/22

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 29 maja 2024 roku sygn. akt: I C 3037/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "MULTIPLAN” waloryzowaną kursem CHF i zasądził od banku na rzecz powodów…

Call Now Button+48 693 408 621