skip to Main Content

wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 3204/22 w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG ustalił nieważność umowy o kredytu hipotecznego i zasądził na rzecz powodów kwotę 63 497,22 PLN oraz 16 631,39…

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krośnie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 60/21 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego MILLEKREDYT DOM waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości u zasądził na rzecz powoda kwotę 82…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 840/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powódki…

wyrok przeciwko Santander

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 21 czerwca 2023 r. sygn. akt: I ACa 1578/21 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 01 października 2021 r. I C…

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z dnia 16 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 530/20 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM i zasadził na rzecz powodów kwotę 86 759,23 zł oraz ustalił nieważność aneksu do…

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 824/20 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 117 207,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 05 czerwca 2023 roku sygn. akt: I C 1153/23 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że dwie umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowane kursem CHF są nieważne w całości i zasądził od banku na rzecz…

wyrok przeciwko Deutsche Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 01 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 823/22 w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. zasądził na rzecz powoda kwotę 1621 682.34 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z nieważnością umowy kredytowej oraz…

Call Now Button+48 693 408 621