skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt: I ACa 366/22 w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 28 marca 2022 r. I C…

wyrok przeciwko Pekao S.A.

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 25 maja 2023 r. sygn. akt: I C 314/22 w sprawie przeciwko Bank Pekao S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 220 953,03 PLN oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie…

wyrok przeciwko Credit Agricole

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 maja 2023 r. sygn. akt: I C 1769/20 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt (umowa LUKAS Bank S.A.) i zasądził na rzecz powodów kwoty 228 719,59…

wyrok przeciwko Credit Agricole

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I ACa 69/22 w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. co do zasady oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 15 października 2021 r. I…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I ACa 1321/21 w sprawie przeciwko mBank S.A. oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 04 sierpnia 2021 r. I C 567/20, który ustalił nieważność umowy kredytu…

wyrok przeciwko mBank

Sąd Okręgowy w Przemyślu wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 roku sygn. akt: I C 339/22 w sprawie przeciwko mBank S.A. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów…

wyrok przeciwko Millennium

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 1086/21 w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz powodów kwotę 115 517 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz…

wyrok przeciwko BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Kielcach wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 2621/22  w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalił nieważność umowy kredytu (umowa BGŻ) i zasądził na rzecz powodów kwotę 277 827,81 PLN wraz z…

Call Now Button+48 693 408 621