skip to Main Content

oddalono powództwo banku o waloryzację

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 16 października 2023 r. sygn. akt: I C 2426/23 w sprawie z powództwa banku Santander Consumer Bank S.A. przeciwko kredytobiorcom frankowym o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału ewentualnie waloryzację  oddalił powództwo i zasądził na rzecz kredytobiorców koszty postępowania w kwocie 5434 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621