skip to Main Content

wyrok przeciwko Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 04 grudnia 2023 roku sygn. akt: I C 601/23 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. wydał wyrok częściowy i ustalił, że umowa kredytu hipotecznego waloryzowana kursem CHF jest nieważna w całości.  Sąd nie przychylił się do wniosku pozwanego banku o zawieszenie postępowania. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621