skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej  wyrokiem z dnia 04 grudnia 2023 r. sygn. akt: I C455/23w sprawie przeciwko PKO BP S.A. unieważnił umowę kredytu frankowego (WŁASNY KĄT HIPOTECZNY) i zasądził na rzecz powódki kwotę 236 191,87 PLN i 2816,78 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621