skip to Main Content

Santander Consumer Bank nie złożył apelacji

Santander Consumer Bank S.A. nie złożył apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 12 kwietnia 2023 r. sygn. akt: I C 1419/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 285 500,73 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Tym samym wyrok się uprawomocnił. Kredytobiorcę reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621