skip to Main Content

wyrok przeciwko PKO BP

Sąd Okręgowy w Krakowie  wyrokiem z dnia 22 lutego 2022 r. sygn. akt: I C 925/21 w sprawie przeciwko PKO BP S.A. ustalił nieważność umowy o kredyt i zasądził na rzecz powodów kwoty 112  598,12 PLN oraz 62 819,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 817 zł. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621