skip to Main Content

wyrok przeciwko Santander

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 06 czerwca 2023 r. sygn. akt: I C 824/20 w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A.  ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 117 207,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów postępowania w kwocie 11 834 zł. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk

Call Now Button+48 693 408 621