skip to Main Content

wyrok przeciwko Bankowi BPH

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 26 maja 2022 roku sygn. akt: I C 2641/20 w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowana kursem CHF  z 2005 r. jest nieważna w całości i zasądził od banku na rzecz powodów kwoty 105 653, 77 PLN oraz 15 550, 71 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. Kredytobiorców reprezentowała mec. Sylwia Bartoszuk 

Call Now Button+48 693 408 621